Digitaal inmeten

Door verzakkingen en vervormingen kunnen gevelopeningen en kozijnen in de loop der jaren vervormen. De vervormingen veroorzaken maatverschillen voor de te leveren kozijnen, ramen en deuren.

Voor productie meten wij alle kozijnen ramen en deuren digitaal in. Deze meetgegevens worden per product digitaal in onze machines ingevoerd. Wij kunnen zelfs in serie scheve ramen en deuren maken die precies in de vervormde kozijnen passen. Dit noemen we massa maatwerk.