STIP Certificaat voor Timmer-fabriek Culemborg

Sinds enige tijd zijn wij aangesloten bij de organisatie STIP. Klik op onderstaande link voor meer informatie!

https://www.stip.org/

Zomersluiting 2018

-Zomersluiting –
Van maandag 30 juli t/m vrijdag 10 augustus a.s. zijn wij gesloten vanwege de zomervakantie.
In de week van maandag 13 augustus t/m 17 augustus zijn wij beperkt bereikbaar.
Op maandag 20 augustus a.s. zijn we weer geopend en staan we weer graag voor u klaar!
Wij wensen iedereen een hele fijne zomer vakantie toe!

Privacy verklaring Van Dillen Bouwgroep

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei van kracht is geworden, willen we u informeren over de manier waarop Van Dillen Bouwgroep omgaat met persoonsgegevens.

Van Dillen Bouwgroep B.V., gevestigd aan Industrieweg 8, 4104AR Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.cvandillen.nl Gevestigd : Industrieweg 8, 4104AR Culemborg, telefoon 0345-509060.
G.L.W.M. Steverink is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Dillen Bouwgroep B.V. Hij is te bereiken via: g.steverink@cvandillen.nl

Persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken
Van Dillen Bouwgroep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, omz o te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via g.steverink@cvandillen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Van Dillen Bouwgroep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Van Dillen Bouwgroep B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die we dus niet laten nemen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Dillen Bouwgroep B.V.) tussen zit. Van Dillen Bouwgroep B.V. gebruikt de voor haar werkzaamheden benodigde programmatuur en apparatuur, vooral Microsoft georiënteerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van Dillen Bouwgroep B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor het bewaren van persoonsgegevens.
Van Dillen Bouwgroep B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Dillen Bouwgroep B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van Dillen Bouwgroep B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Dillen Bouwgroep B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar g.steverink@cvandillen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Dillen Bouwgroep B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Dillen Bouwgroep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via g.steverink@cvandillen.nl

Sustainer Homes

Duurzaam bouwen
Sustainer Homes is opgericht om architectuur duurzamer, flexibeler en toegankelijker te maken. Bouwen kan namelijk beter. Veel beter.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ruim één derde van de wereldwijde CO2 uitstoot. Om dit terug te brengen zullen we radicaal duurzamer moeten gaan bouwen. Onze woningen stoten ruim 90% minder CO2 uit ten opzichte van een regulier gebouw van staal en beton. Alle Sustainer Homes zijn minimaal energieneutraal en wekken energie op met standaard inbegrepen zonnepanelen.

De duurzame en flexibele mogelijkheden komen voort uit ons unieke bouwsysteem op basis van CNC-gefreesde houten modules. Deze modules zijn de bouwstenen waarmee haast elk gebouw kan worden gerealiseerd: zowel binnen als buiten, van Tiny House tot utiliteitsbouw. De modules zelf zijn compleet circulair en gaan ten minste 50 jaar mee. Door slim gebruik te maken van nieuwe fabricage- en ontwerptechnieken geven we een nieuwe betekenis aan maatwerk. Zo maken we de ontwerpvrijheid van een eigen architect beschikbaar voor een breed publiek.

Daarbij specialiseren wij ons in het integraal ontwerpen van off-grid nutsvoorzieningen: een zonnesysteem, eigen drinkwatervoorziening én afvalwaterverwerking. Zo gaan wooncomfort en persoonlijk ontwerp hand in hand met duurzaamheid.

HET RABO GROENHUIS, JAARBEURSPLEIN UTRECHT

In samenwerking met Rabobank Utrecht hebben wij op het Jaarbeursplein een Sustainer Home geplaatst. Deze woning staat nu op het terrein van de Jaarbeurs en zal hier een aantal maanden blijven staan. De woning is tot stand gekomen in samenwerking met Rabobank en de Jaarbeurs en wordt gebruikt als vergaderruimte en demo woning.

Built 4U-7 eengezinswoningen-Den Ham-2016

Momenteel is Timmerfabriek- Culemborg volop bezig met het prefabriceren van volledige gevel elementen voor Built4U.

Het uitgangspunt van dit project is dat de bewoners een minimale overlast ondervinden. Installaties worden zoveel mogelijk in de prefab schil aangebracht. De woningen aan de Broekmaten in Den Ham worden daarom in zeer korte tijd getransformeerd tot energiezuinige woningen. De bewoners hoeven hun huis niet uit. Daarnaast zijn de bewoners door Built4U en Mijande Wonen uitgebreid geïnformeerd over de planning zodat zij van uur tot uur weten welke werkzaamheden er uitgevoerd worden. De uitvoering in Den Ham is in handen van Bouwbedrijf C. Van Dillen en Timmerfabriek Culemborg.

 

Bestaande situatie

woningen oude situatie

Nieuwe Situatie

woningen vernieuwde situatie